dr n. med. Michał Graczyk
Perspektywy zastosowania kannabinoidów w praktyce klinicznej
Oglądaj wideo
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Bezpieczeństwo terapii konopiami w populacji geriatrycznej
Oglądaj wideo
Jacek Orłowski
Rola konopi i kannabinoidów w terapii osób z endometriozą — ocena potencjału terapeutycznego na podstawie danych z piśmiennictwa oraz własne badanie obserwacyjne
Czytaj artykuł (PDF)
lek. Rafał Kurzawa
Leczenie wspomagające z wykorzystaniem kannabinoidów na różnych etapach aktywnego leczenia onkologicznego.
Oglądaj wideo
21-04-2023
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
W jakich schorzeniach typowych dla geriatrii mogą zostać włączone konopie?
Oglądaj wideo
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Zastosowanie kannabinoidów u osób starszych
Oglądaj wideo
lek. Cezary Borowski
Potencjał wykorzystania konopi medycznych w leczeniu rwy kulszowej
Oglądaj wideo
prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Kannabinoidy w zaburzeniach odżywiania i używania substancji
Oglądaj wideo
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Kannabinoidy we wczesnym leczeniu objawów u chorych na nowotwór - Kongres PTOK 2022
Oglądaj wideo
lek. Cezary Borowski
Wykorzystanie konopi w leczeniu migreny
Oglądaj wideo
prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Kannabinoidy w zaburzeniach lękowych, afektywnych i psychotycznych
Oglądaj wideo
prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Neurobiologia układu endokannabinoidowego
Oglądaj wideo
06-03-2023
dr n. med. Janusz Wojtacki
Sprawozdanie z 3rd International Annual Congress on Controversies on Cannabis-based Medicine
Zobacz prezentację
dr n. med. Michał Graczyk
Perspektywy wykorzystania kannabinoidów w psychiatrii
Zobacz eDetailing
lek. med. Albert Jeznach
Perspektywy zastosowania konopii w leczeniu fibromialgii
Oglądaj wideo
lek. med. Albert Jeznach
Konopie w fibromialgii – przypadki kliniczne
Oglądaj wideo
dr n. med. Janusz Wojtacki
Kannabinoidy w leczeniu onkologicznym
Zobacz eDetailing
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Kannabinoidy w leczeniu zaburzeń napięcia mięśniowego
Zobacz eDetailing
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Kannabinoidy w bólu neuropatycznym
Oglądaj wideo
Spectrum Therapeutics
Konopie a ból – konopie w politerapii z lekami opioidowymi.
Czytaj artykuł (PDF)
dr n. med. Marcin Janecki
Kannabinoidy w opiece paliatywnej - opis przypadku
Oglądaj wideo
dr n. med. Jarosław Woroń
Mechanizm działania przeciwbólowego kannabinoidów
Oglądaj wideo
dr n. med. Marcin Janecki
Kannabinoidy w opiece paliatywnej - opisy przypadków
Oglądaj wideo
dr n. med. Jarosław Woroń
Wskazówki dotyczące farmakoterapii kannabinoidami
Oglądaj wideo
mgr farm. Małgorzata Wagner
Konopie medyczne w onkologii
Oglądaj wideo
dr n. med. Jarosław Woroń
Aktualne informacje o miejscu medycznych konopi w terapii bólu
Oglądaj wideo
dr n. med. Janusz Wojtacki
Kannabinoidy w praktyce klinicznej - prezentacja przypadków
Oglądaj wideo
Kurzepa J, Wezgraj W, Luchowska-Kocot D.
Znaczące zmniejszenie objawowego bólu głowy pod wpływem medycznej marihuany.
Czytaj artykuł (PDF)
25-03-2021
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Historia stosowania konopi
Oglądaj wideo
25-03-2021
www.Terapia.com.pl
Kannabinoidy w leczeniu bólu (REPRINT Z NR. 7 (378), LIPIEC 2019)
Czytaj artykuł (PDF)
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Układ endokannabinoidowy - znaczenie w opiece paliatywnej
Oglądaj wideo
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Analiza przeglądów systematycznych
Oglądaj wideo
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Fitokannabinoidy
Oglądaj wideo
Wielu Autorów
Rola kannabinoidów w leczeniu objawów u pacjentów objętych opieką paliatywną
Czytaj artykuł (PDF)
25-03-2021
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Dowody na przeciwbólowe działanie konopi
Oglądaj wideo
25-03-2021
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Wskazania do stosowania kannabinoidów
Oglądaj wideo
30-03-2021
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Stanowiska towarzystw naukowych
Oglądaj wideo
06-04-2021
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Rola indywidualnego podejścia do terapii
Oglądaj wideo
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
Terapia konopna - wskazówki praktyczne
Oglądaj wideo
dr hab. n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Leczenie bólu w przebiegu stwardnienia rozsianego
Oglądaj wideo
dr hab. n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Ból neuropatyczny w przebiegu HIV
Oglądaj wideo
dr hab. n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Neuralgia po półpaścu
Oglądaj wideo
lek. Cezary Borowski
Zespół Ehlersa-Danlosa, Fibromialgia, Łuszczyca
Oglądaj wideo
lek. Cezary Borowski
Zespół Keitha, Dyskopatia dwupoziomowa, Bóle krzyża
Oglądaj wideo
25-03-2021
Spectrum Therapeutics
Konopie w redukcji CINV
Czytaj artykuł (PDF)
25-03-2021
mgr farm. Małgorzata Wagner
Konopie a jakość życia pacjenta
Zobacz prezentację
dr n. med. Michał Graczyk
Lekarze w Polsce a konopie medyczne
Oglądaj wideo
dr n. med. Michał Graczyk
Konopie medyczne w praktyce klinicznej
Oglądaj wideo
dr n. med. Michał Graczyk
Edukacja pacjenta jako integralna część terapii
Oglądaj wideo
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Możliwości poprawy jakości życia chorych
Oglądaj webinar
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Ocena jakości życia podczas stosowania opioidów
Oglądaj webinar
dr n. med. Michał Graczyk
Miejsce kannabinoidów w medycynie
Oglądaj webinar
dr n. med. Michał Graczyk
Kannabinoidy w onkologii
Oglądaj webinar
dr n. med. Michał Graczyk
Konopie w nudnościach i wymiotach
Oglądaj webinar
dr n. med. Michał Graczyk
Kannabinoidy w leczeniu bólu
Oglądaj webinar
dr n. med. Michał Graczyk
Zaburzenia lękowe i depresyjne
Oglądaj webinar
dr n. med. Michał Graczyk
Podsumowanie
Oglądaj webinar
Wielu Autorów
Pytania i odpowiedzi
Oglądaj webinar
lek. Paweł Dryżałowski
Podział gatunków konopi i obszary ich działania
Oglądaj wideo
Spectrum Therapeutics
KANNABINOIDY - nowy kierunek w leczeniu stwardnienia rozsianego
Czytaj artykuł (PDF)
lek. Paweł Dryżałowski
W jakich schorzeniach wykorzystać konopie?
Oglądaj wideo
lek. Paweł Dryżałowski
Bezpieczeństwo terapii konopnej
Oglądaj wideo
lek. Paweł Dryżałowski
Wybrane przypadki kliniczne
Oglądaj wideo
Wielu Autorów
Czego pacjenci oczekują od terapii i jakie ryzyko niesie samodzielne stosowanie konopi?
Oglądaj wideo
Wielu Autorów
Z jakimi problemami zmagają się pacjenci onkologiczni?
Oglądaj wideo
04-08-2021
Wielu Autorów
Konopie medyczne w praktyce lekarza onkologa - historie przypadków
Oglądaj wideo
dr n. med. Marek Bachański
Zastosowanie konopi w medycynie
Oglądaj webinar
dr n. med. Marek Bachański
Konopie i kannabidiol (CBD) w padaczce
Oglądaj webinar
dr n. med. Marek Bachański
Konopie i leki z konopi w stwardnieniu rozsianym
Oglądaj webinar