Wszystkie treści merytoryczne zgromadzone na Akademii Spectrum, tworzymy przy wsparciu wybitnych lekarzy i specjalistów, posiadających ogromne doświadczenie w prowadzeniu terapii konopnej u swoich pacjentów:


dr n. farm. Piotr Migas

Dydaktyk / szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w zakresie farmakognozji, leku roślinnego, fitoterapii. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Współautor multimedialnych materiałów dydaktycznych dla studentów farmacji. Zaznajomiony z przepisami regulującymi obrót produktami leczniczymi i funkcjonowanie aptek, wykonuje zawód farmaceuty. Posiada doświadczenie w prowadzeniu apteki oraz wiedzę z zakresu badań klinicznych - zasad ICH GCP, monitorowania badań klinicznych, set-upu badań klinicznych, audytu i inspekcji badań klinicznych.